ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดระยอง
  1. ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  2. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รอบที่ 1
  3. การเปิดทำการในวันหยุดราชการในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  4. ประกาศรับสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรงประจำศาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2562
  5. ประกาศแต่งตั้งผู้ประนอมประจำศาลจังหวัดระยอง
  6. การส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ประกาศศาลจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (EM)
  8. ประกาศศาลจังหวัดระยอง เรื่อง การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนในการติดต่อราชการศาลจังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนฯ และส่วนไกล่เกลี่ยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่กฎหมายในโครงการ “ศาลจังหวัดระยองสร้างสรรค์-ปันสุข สู่ชุมชน” ให้กับประชาชน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยจังหวัดระยอง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานศาลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๒ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 61
ขบ.66/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.10075/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.10076/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.10366/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ.10379/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10380/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10381/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10382/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10383/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10463/60
ฟังอุทธรณ์/พิจารณาหลักประกัน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.10478/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10479/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10481/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
ผบ.10533/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10534/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10535/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10536/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10537/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10538/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10539/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10608/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
ผบ.10702/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
ผบ.11540/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
ผบ.2618/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.4420/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
ผบ.9533/60
นัดพิจารณา/ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
ผบ.9624/61
ทำยอม/สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ.1143/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
พ.1395/39
ฟังคำสั่ง(เก็บ)
เวลา 09:00
พ.1604/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
พ.1611/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1763/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ.2172/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ.2176/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
พ.2179/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 16:30
พ.2245/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ.2265/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16:30
พ.529/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.677/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.751/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.821/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ย31/62
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิ/พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13:30
อ.1708/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1965/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2346/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.3723/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10:00
อ.4181/61
ฟังอุทธรณ์
เวลา 09:00
อ.4323/61
สืบพยานโจทก์-โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.4798/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.5027/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.5498/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.5551/59
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.6237/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
เวลา 13:30
อ.633/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ.6398/61
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.6810/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.6846/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ.8079/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 10:00
อ.8080/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13:30
อ.8137/61
นัดฟัง(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.857/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00