ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 58
อ.2376/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.4792/60
ไต่สวนมูลฟ้อง (เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.6547/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7257/60
เจรจาค่าเสียหาย/สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ
อ.9307/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.10587/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.738/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.813/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8157/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย นัดพร้อม ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1081/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1410/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1411/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1412/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1559/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2357/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2415/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2515/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.3245/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3662/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4079/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4315/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.6878/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7099/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.8799/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1141/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8527/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8528/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8529/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8530/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8531/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8532/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8533/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8535/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8610/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8611/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8612/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8613/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8615/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8618/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8619/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8620/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8641/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8661/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9001/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9017/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1040/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1077/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1078/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1084/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1087/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1088/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1097/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1098/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1099/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1244/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1567/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1569/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.302/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)