ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

         ในวันที่ 18 – 19 เมษายน 2561 นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดระยองเพื่อรับทราบสภาพปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งชี้นำแนวทางสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดระยองให้การต้อนรับ  ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 54
ผบ.1661/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1662/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1663/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1664/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1665/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1666/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1667/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1668/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1669/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1670/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1671/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1684/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1685/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1686/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1687/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1688/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1705/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1827/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1886/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1887/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1888/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1889/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1890/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1940/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1941/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1942/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1943/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1944/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1946/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1947/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1973/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1974/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1975/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1978/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1979/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1980/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1981/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2019/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2020/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2021/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2022/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2023/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2024/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2025/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2026/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2171/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2256/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2257/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.422/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.423/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.424/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.500/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.521/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.522/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.