ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

90

นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดระยอง ร่วมดำเนินโครงการ “ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและริมถนนหน้าศาลจังหวัดระยอง” ของศาลจังหวัดระยอง โดยการปลูก ต้นตาลฟ้า ต้นปรงชะเมา ต้นไทรยอดทอง ต้นไทรแท่ง ต้นชาฮกเกี้ยน ต้นปาล์มหางกระรอก ต้นพยุง ต้นรวงผึ้ง และต้นมหาพรหมราชินี รวมจำนวน ๓๐๐ ต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบและริมถนนหน้าศาลจังหวัดระยองมีความสวยงามร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะแก่การมาติดต่อราชการของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลมีสภาพแวดล้อมที่ดีนำไปสู่การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาลจังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
ผบ.1000/58
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.5868/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
ผบ.8359/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.8931/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.8933/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.8936/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.8991/61
พิจารณาสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ.9362/61
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
ผบ.9365/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
พ.1204/58
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1235/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1742/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.1780/61
นัดพร้อม(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.1782/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.1785/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1857/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.1997/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.2079/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.934/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
อ.1177/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.1264/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.139/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2010/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2373/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ.2473/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3956/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.418/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ.425/61
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 09:00
อ.4930/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.5463/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.5579/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.5868/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.6368/61
ฟังคำพิพากษาส่งภาค
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.640/61
สืบพยานจำเลย
เวลา 09:00
อ.6925/61
นัดพร้อม(สอบข้อเท็จจริง)
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 09:00
อ.7088/61
นัดฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.7504/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิพบทนาย
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13:30
อ.7523/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิพบทนาย
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13:30
อ.7801/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
อ.786/61
สืบพยานจำเลย
เวลา 09:00
อ.7936/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.812/57
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ.8458/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.891/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.8974/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ.9053/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00