หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 172
อ.9300/58
สมานฉันท์/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.1056/59
สืบพยานโจทก์ประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1058/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1423/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1456/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1469/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.1480/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.1483/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1484/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1521/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1544/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.216/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.5428/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.548/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.6782/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6865/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.739/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.741/59
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.7810/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.8968/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.9286/58
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14
ขร.38/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
ขค.6/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
ฉ.3/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.185/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.186/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.617/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.618/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.619/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.620/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6553/58
นัดสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6589/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6769/58
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.687/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.6872/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6876/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.706/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.707/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.708/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.709/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.710/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.711/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.712/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.714/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.715/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.722/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.723/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.724/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.738/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.879/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.880/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.881/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.882/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.883/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.890/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.891/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.892/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.893/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.935/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.936/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.937/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.947/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.948/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.949/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.950/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2099/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.2179/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2230/58
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2249/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.2250/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.239/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.323/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 0
พ.330/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.339/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.352/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.362/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.363/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.364/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.367/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.722/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.1253/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1771/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2079/59
สืบพยานประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2268/56
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2330/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3179/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3195/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3204/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.3210/59
นัดสืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3237/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.3238/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3246/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.3262/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.3287/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3290/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.3297/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3298/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3300/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3513/58
นัดพร้อมฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3625/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.490/58
นัดพร้อม(ผิดเงื่อนไขฯ)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.5662/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.7268/58
นัดพร้อมสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.7842/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.8076/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.8368/58
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.909/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.9385/58
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9445/58
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ขบ.16/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.1041/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.40/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.48/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.562/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.563/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.564/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5749/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.604/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.624/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6381/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6390/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.672/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.673/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.674/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6763/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.6765/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.6766/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.680/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.681/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.682/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.683/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.684/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.685/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.686/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.696/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.697/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.698/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.699/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.700/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.701/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.702/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.704/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.705/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.717/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.718/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.719/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.720/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.731/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.732/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.735/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.736/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.737/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.798/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.113/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.1362/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.1583/58
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1756/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1865/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.2091/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.247/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.323/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.333/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.336/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.993/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2020/59
ฟังคำพิพากษา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5583/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6878/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.9297/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.5861/58
นัดสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6350/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.1291/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)