ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

29

       ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-12.00 นาฬิกา นายลือเดช ทับทิมพรรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองมอบหมายให้  เจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ร่วมกิจกรรมเผยแพร่กฎหมายในโครงการ “ศาลจังหวัดระยองสร้างสรรค์-ปันสุข สู่ชุมชน” โดยร่วมกับจังหวัดระยองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานศาลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
อ่านข่าว