ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง Tel : 038-612008,038- 617072,038- 870 225 fax : 038- 613669 หมายเลขโทรศัพท์038-617072 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขครับ e-mail : rayc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

35

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา ๐8.0๐-11.30 นาฬิกา นายลือเดช ทับทิมพรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ร่วมกิจกรรมเผยแพร่กฎหมายในโครงการ “ศาลจังหวัดระยองสร้างสรรค์-ปันสุข สู่ชุมชน” โดยร่วมกับจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรมประจำปี 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานศาลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

อ่านข่าว

อัตราค่าประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
อัตราค่าประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
  1. it-200659

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 81
อ.3368/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3401/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3402/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ขร.4/60
ฟังคำสั่ง (ศาลเก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.60/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3473/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.3474/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.10308/59
นัดพิจารณาหรือทำยอมหรือสืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.10619/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7690/59
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.2083/58
พิจารณาหลักประกัน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.422/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.60/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1351/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1353/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.564/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.895/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.896/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.897/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.898/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.899/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.900/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.901/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.902/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.903/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.904/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.905/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.906/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.907/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.913/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.967/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.968/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.969/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.970/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.971/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.972/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.973/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.974/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.189/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.190/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.191/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1042/55
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1466/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1472/55
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2531/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.5316/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.5475/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5568/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.6098/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.6958/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7063/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.7138/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.7593/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.7776/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.7961/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.7962/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.8073/59
นัดฟังคำสั่ง-คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.8118/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.8175/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.8418/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9285/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9540/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.29/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.8869/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8872/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1039/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1362/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1395/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1490/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.1709/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.228/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.406/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.423/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.424/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.425/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.426/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.457/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.462/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.464/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.466/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.694/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ