ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง Tel : 038-612008,038- 617072,038- 870 225 fax : 038- 613669 หมายเลขโทรศัพท์038-617072 e-mail : rayc@coj.go.th

อัตราค่าประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
อัตราค่าประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
  1. it-200659
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

48

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดระยองและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกันจัด “โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560”  โดยมี นายลือเดช ทับทิมพรรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาวเสาวภาคย์ วงค์ไวทยากูร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนา ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายในจังหวัดระยอง จำนวน 115 คน   เข้าร่วมการรับฟังการอภิปรายกฎหมายที่แก้ไขใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 68
อ.4147/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.4233/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
ขร.2/60
ฟังคำพิพากษา (ขัง)
ห้องพิจารณาที่ 16
ขร.3/60
ฟังคำสั่ง (ศาลเก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.7864/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9153/59
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1136/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1141/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1940/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2424/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.760/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.761/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.762/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.771/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.773/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.782/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.796/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1249/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.148/60
ฟังคำพิพากษา (ขัง)
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.2274/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4519/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.5287/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.671/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.6826/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6849/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.6962/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.6989/59
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.7251/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.7637/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.777/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.7886/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.7936/59
ฟังคำพิพากษา (ศาลเก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.8241/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.8316/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.8760/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.9398/59
สืบโจทก์/จำเลย(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.9520/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.9593/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.9597/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.9602/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
คม.8/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.1089/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1147/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1148/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1153/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1276/60
นัดพิจารณา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2247/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.442/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.9648/59
ฟังคำวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1045/58
ฟังคำสั่งขอทุเลาฯ
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.1066/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1126/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.2000/59
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.2019/59
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.2083/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.692/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.694/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.705/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.709/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.710/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.711/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.772/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.778/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.783/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.786/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.791/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.792/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.794/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ