หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 154
อ.1192/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1963/59
นัดไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1966/59
นัดสืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2237/59
นัดไต่สวน100/2
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.372/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.729/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.7413/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.840/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.874/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.884/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.917/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9294/58
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.939/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.9798/58
สมานฉันท์/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
ขค.4/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ขบ.4/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16
ช.1/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.1/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.167/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.168/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.170/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.171/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.172/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.173/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.174/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.222/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.223/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.243/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.244/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.245/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.246/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.247/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.248/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.249/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.250/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.342/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.419/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.420/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.421/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.427/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.428/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.429/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.430/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.431/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.433/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6303/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.6347/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6350/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6351/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6466/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6469/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6470/58
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.137/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1062/57
ฟังคำพิพากษา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1191/59
นัดไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1320/59
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1848/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1976/58
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2045/59
นัดสืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.2102/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2103/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2104/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2173/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2290/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.6629/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.7404/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.7730/58
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.8966/58
ฟังคำพิพากษา(ศาลเก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9011/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1430/56
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.160/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.161/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.162/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.163/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.164/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.165/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.166/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.17/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.175/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.176/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.177/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.178/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.179/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.180/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.181/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.232/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.233/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.234/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.235/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.236/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.237/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.238/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.239/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.240/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.241/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.242/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.263/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.264/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.265/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.266/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.267/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.268/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.269/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.270/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.343/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.393/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.394/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.395/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.396/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.397/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.400/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.401/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.402/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.403/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.404/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.405/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.406/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.410/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.422/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.423/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.424/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.425/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.426/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.441/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.442/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.443/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.445/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.5669/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.5813/58
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.5990/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6287/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6344/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6375/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6546/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6616/58
นัดพร้อม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6701/58
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6873/58
นัดพิจารณา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.845/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.1153/58
นัดพร้อม/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.139/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.140/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.1427/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.143/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1964/58
พร้อม/ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.1976/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.2146/58
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.2183/58
นัดพร้อม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย
พ.32/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.6368/58
นัดพร้อม-ฟัง
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.4800/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6124/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6582/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6613/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.1915/58
นัดชี้
ห้องพิจารณาที่ 15