หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง Tel : 038- 617072,038- 870 225 fax : 038- 613669 e-mail : rayc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide backgroundข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 54
อ.1118/59
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5284/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9178/58
ฟังคำพิพากษา ขัง เก็บ
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.1794/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1976/58
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.926/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.3542/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.4321/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.7402/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.1117/59
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1903/59
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1905/59
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1906/59
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1004/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1005/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1006/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1030/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.551/59
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.1472/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.1575/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3021/53
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3433/59
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4621/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.4801/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.5035/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5057/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5815/59
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ เวรชี้
อ.733/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.7373/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.8289/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.8375/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.8457/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.8566/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.8977/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.9510/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9556/58
สืบพยานโจทก์ประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1251/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.1675/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1682/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.43/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.44/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.792/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1046/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1047/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1119/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1134/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1136/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1315/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1777/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.8968/58
นัดฟังคำสั่ง-คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.6595/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.6596/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.310/54
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.790/55
นัดพิจารณาหลักประกัน
ห้องพิจารณาที่ 13

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)