ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง Tel : 038- 617072,038- 870 225 fax : 038- 613669 e-mail : rayc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

32

          ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 11.30 นาฬิกา นายวิฑูรย์ ชุนชาติประเสริฐ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการ “ศาลจังหวัดระยองสร้างสรรค์-ปันสุข สู่ชุมชน” โดยร่วมกับจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานศาลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 36
อ.5270/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6827/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.8486/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.620/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1398/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.728/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.8598/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.8599/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1914/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.551/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.1233/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1285/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1340/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.1994/52
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2111/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3975/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.4177/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4246/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4833/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.624/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.8219/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.8722/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.9483/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9484/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.10003/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.9635/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.112/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.116/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.119/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.182/60
ฟังคำพิพากษา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4798/59
ฟังคำพิพากษา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.6157/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6388/59
ฟังคำพิพากษา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.6451/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.745/60
ฟังคำพิพากษา(เก็บ)
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7596/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ