ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง  ตรวจตราห้องควบคุมผู้ต้องขังศาลจังหวัดระยอง และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเข้มงวด ณ ห้องควบคุมผู้ต้องขัง อาคารศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
ผบ.1340/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.1690/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1754/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1758/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1761/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1776/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1779/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1948/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.831/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
พ.109/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1150/57
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.119/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.121/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.123/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1352/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1629/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.1639/60
ฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.1758/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10
พ.2102/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.428/61
สืบโจทก์ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.532/61
ทำยอมสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.673/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.734/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.741/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.93/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.1465/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1713/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.177/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1829/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2346/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ.2391/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
อ.3512/61
นัดฟัง(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.3564/61
นัดฟัง(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3590/61
นัดฟัง(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3858/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13.30 น.
อ.4074/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 10.3
อ.4115/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 14.3
อ.4621/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.6427/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.7217/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.7405/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.7518/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.7527/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.7966/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.8152/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.8597/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.