ศาลจังหวัดระยอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดระยอง
  1. ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  2. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รอบที่ 1
  3. การเปิดทำการในวันหยุดราชการในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  4. ประกาศรับสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรงประจำศาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2562
  5. ประกาศแต่งตั้งผู้ประนอมประจำศาลจังหวัดระยอง
  6. การส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ประกาศศาลจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (EM)
  8. ประกาศศาลจังหวัดระยอง เรื่อง การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนในการติดต่อราชการศาลจังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวศรีชมภู  อุ่นจิตรพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากองการบินทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 81
ช.1/61
ฟังคำสั่ง/ส่งภาคตรวจ
เวลา 09:00
ผบ.10108/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10115/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10119/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10125/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10126/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10127/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10128/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10129/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10130/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10131/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10132/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10133/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10134/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10143/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10144/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10145/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10146/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10292/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10293/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10294/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10295/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10296/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10297/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10298/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.10299/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.7185/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.7983/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.7985/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.7987/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.8616/61
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.8981/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.9018/61
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.9541/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.9542/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.9557/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.9940/61
นัดพร้อมเพื่อทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.9941/61
นัดพร้อมเพื่อทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.1499/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1598/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1742/61
ฟังคำสั่ง(เก็บ)
เวลา 13:30
พ.1762/61
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้/นัดพร้อม
เวลา 10:00
พ.1764/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
พ.1765/61
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:30
พ.1776/61
สืบพยานโจทก์/กำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.1797/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13:30
พ.1877/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
พ.1886/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.1967/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.2073/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
พ.2074/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16:30
พ.271/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.30/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.630/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.777/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.1087/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
อ.1106/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ.1324/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ คุ้ม เวลา 09:00
อ.3291/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.3715/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:30
อ.4327/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.4448/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.4798/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.4999/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
อ.6244/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
อ.6248/61
ฟังคำพิพากษา(ชำระเงิน)
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 13:30
อ.6328/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.6329/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.6390/61
นัดพร้อสอบคำให้การ
เวลา 13:30
อ.6563/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.6612/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 10:00
อ.6636/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 10:00
อ.6639/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ เวลา 10:00
อ.6752/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.692/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.7586/60
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.7631/61
นัดศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 13:30
อ.7849/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.915/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.917/61
นัดสอบคำให้การ/กำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ348/58
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00