ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระยองจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ประชาชน

ศาลจังหวัดระยองจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ประชาชน
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดระยองจัดโครงการ“เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ประชาชน” โดยมี นายอารัญ วาริชา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่ประชาชน จำนวน 100 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งประโยชน์ด้านต่างๆ ที่คู่ความและประชาชนพึงจะได้รับจากการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ