ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง Tel : 038-612008,038- 617072,038- 870 225 fax : 038- 613669 หมายเลขโทรศัพท์038-617072 e-mail : rayc@coj.go.th

โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดระยอง

โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดระยอง
          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดระยองจัดโครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดระยอง โดยมี นางสาวธิติพัทธ์ ศรีรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระยอง และนายพรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดระยองได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง


เอกสารแนบ