ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

โครงการศาลจังหวัดระยองสร้างสรรค์-ปันสุข สู่ชุมชน

โครงการศาลจังหวัดระยองสร้างสรรค์-ปันสุข สู่ชุมชน
                  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.30 นาฬิกา นายลือเดช ทับทิมพรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ร่วมกิจกรรมเผยแพร่กฎหมายในโครงการ “ศาลจังหวัดระยองสร้างสรรค์-ปันสุข สู่ชุมชน” โดยร่วมกับจังหวัดระยองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานศาลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ อบต.น้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ