ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระยองให้การต้อนรับคณะอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๒

ศาลจังหวัดระยองให้การต้อนรับคณะอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๒
        ...เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดระยอง เพื่อรับทราบสภาพปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้นำแนวทางสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ นายลือเดช ทับทิมพรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสรพงค์ ไกรสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระยอง พร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดระยองให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง...


เอกสารแนบ