ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ

ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา นายลือเดช ทับทิมพรรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 999 ดอก ที่คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดระยอง ร่วมกันจัดทำขึ้น ให้แก่ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อนำถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ