ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง Tel : 038-612008,038- 617072,038- 870 225 fax : 038- 613669 หมายเลขโทรศัพท์038-617072 e-mail : rayc@coj.go.th

ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ

ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา นายลือเดช ทับทิมพรรณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 999 ดอก ที่คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดระยอง ร่วมกันจัดทำขึ้น ให้แก่ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อนำถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ