ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระยอง เปิดโครงการ "เจรจาประนอมหนี้ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ศาลจังหวัดระยอง เปิดโครงการ "เจรจาประนอมหนี้ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เจรจาประนอมหนี้ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 25 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และเพื่อเป็นการบังคับคดีในศาลชั้นต้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกันมีความประสงค์เจรจาประนอมหนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และเป็นการสนองรับนโยบายของศาลยุติธรรมในการพัฒนาและเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่กำหนด ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า ชั้น 5 อาคารศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ