ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ศาลจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงาน รวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ