ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระยองจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ศาลแขวงระยอง

 ศาลจังหวัดระยองจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ศาลแขวงระยอง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดระยอง โดยนายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานที่ศาลแขวงระยอง ซึ่งจะเปิดทำการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงระยอง ข้าราชการ และลูกจ้างศาลแขวงระยองเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า ชั้น 5 อาคารศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ