ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระยองแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคณะผู้พิพากษาย้ายมารับตำแหน่งใหม่และด้วยรักและผูกพันคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปรับตำแหน่งที่ศาลอื่น

ศาลจังหวัดระยองแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคณะผู้พิพากษาย้ายมารับตำแหน่งใหม่และด้วยรักและผูกพันคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปรับตำแหน่งที่ศาลอื่น
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดระยอง แสดงความยินดีกับผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดระยอง และผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดระยองที่ย้ายไปรับราชการยังศาลแห่งใหม่ ด้วยรักและผูกพัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า ชั้น 5 อาคารศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ