ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ประชุม ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากย้ายมารับตำแหน่งใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ประชุม ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากย้ายมารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและจัดประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายให้กับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง และคณะข้าราชการที่ได้รับการโยกย้ายและแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม  เคียงฟ้า ชั้น 5 อาคาร ศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ