ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

หัวหน้าศาลจังหวัดระยองเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2

หัวหน้าศาลจังหวัดระยองเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางเรไร  มีนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนงานในศาลจังหวัดระยอง ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับ นายปกรณ์  สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ณ ห้องประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ