ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองและผู้อำนวยการฯ ตรวจห้องขัง กำชับตำรวจศาลให้เข้มงวดในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองและผู้อำนวยการฯ  ตรวจห้องขัง กำชับตำรวจศาลให้เข้มงวดในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง และนางเรไร  มีนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง ตรวจห้องขัง และกำชับตำรวจศาลให้เข้มงวดในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดระยอง ณ ศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ