ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการฯ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง  เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางพวงชมพู  เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ณ ห้อง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง อาคารศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ