ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

หัวหน้าศาลจังหวัดระยองเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

หัวหน้าศาลจังหวัดระยองเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเรไร  มีนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนายนำ  กรุยรุ่งโรจน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ