ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่เรือนจำกลางระยอง

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง  เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่เรือนจำกลางระยอง
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่เรือนจำกลางระยอง ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง อาคาร
ศาลจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ