ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางวีรา  น้ำแก้วเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยองและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่
ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ